Shri Shiva Panchakshar Strotam

Shri Shiva Panchakshar Strotam Composed by great Saint and poet Adi Shankaracharya, Shiv Panchakshar strot is a boon for devotees of Shiva. Its recitation is very auspicious during the month of Shravan (Sawan). Click to know more about Sawan Somvar vrat:¬†Sawan Somvar … Continue reading Shri Shiva Panchakshar Strotam